Eandis

Wijziging bestaande aansluiting

Je woning is reeds aangesloten op het elektriciteits- of aardgasnet, maar je wilt bijvoorbeeld de aftakking laten verzwaren of verplaatsen?

Maar je kunt ook een tijdelijke aftakking aanvragen of laten wegnemen, of een meter laten wegnemen of bijplaatsen. Kleine werken, zoals het plaatsen van een automaat of het verminderen/verzwaren van de beveiliging kun je ook via deze website aanvragen.

Indien je eerst de haalbaarheid en de technische details van een aansluiting wenst te kennen, dan kun je een studie aanvragen. Een oriënterende studie kan in bepaalde gevallen nuttig zijn, maar is geen noodzaak. Raadpleeg de tarieven voor deze studie.

Opvolgen van je dossier

Nadat je een aanvraag via de website hebt ingediend, kun je daarvan online de stand van zaken opvolgen.

Heeft je energieleverancier, in het kader van een all-inservice, de aanvraag voor jou ingediend, dan kan die leverancier de stand van zaken opvolgen.

EAN-code

Elke aansluiting krijgt een unieke identificatiecode van 18 cijfers en begint met het getal 54, de EAN-code. EAN staat voor European Article Numbering. Dus je elektriciteits- en aardgasaansluiting hebben elk een unieke EAN-code. EAN-codes staan vermeld op de afrekeningsfactuur van je leverancier.

Elke distributienetgebruiker heeft in de loop van april 2003 van zijn distributienetbeheerder een brief gekregen met daarin zijn EAN-code(s).

Eandis > Klant > Aansluitingen > Aansluiting wijzigen Aansluiting wijzigen /eandis/klant/k_aansluiting_wijzigen.htm