Eandis

Wie is jouw distributienetbeheerder?

/eandis/distributienetbeheerder_imea_gas.htm/eandis/distributienetbeheerder_imea_elec.htm/eandis/distributienetbeheerder_imewo_elec.htm/eandis/distributienetbeheerder_imewo_gas.htm/eandis/distributienetbeheerder_intergem_elec.htm/eandis/distributienetbeheerder_intergem_gas.htm/eandis/distributienetbeheerder_iveka_elec.htm/eandis/distributienetbeheerder_iveka_gas.htm/eandis/distributienetbeheerder_iverlek_elec.htm/eandis/distributienetbeheerder_iverlek_gas.htm/eandis/distributienetbeheerder_sibelgas_elec.htm/eandis/distributienetbeheerder_sibelgas_gas.htm/eandis/distributienetbeheerder_gaselwest_elec.htm/eandis/distributienetbeheerder_gaselwest_gas.htm

Distributienetbeheerders en Eandis

In Vlaanderen kunnen klanten vrij kiezen bij welke energieleverancier ze elektriciteit of aardgas kopen. De energie komt over een netwerk van kabels en leidingen tot in de woningen en de bedrijven. Dat netwerk beheren is de hoofdopdracht van de distributienetbeheerders.

Zeven distributienetbeheerders doen een beroep op Eandis om de exploitatietaken op hun grondgebied uit te voeren: Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.

Zoals hun naam aangeeft, hebben distributienetbeheerders als taak het distributienet voor elektriciteit (op laag- of middenspanning) en aardgas (op lage of middendruk) te beheren en ervoor te zorgen dat de energie feilloos tot in de woningen en de bedrijven komt.

Daarnaast krijgen de distributienetbeheerders in Vlaanderen bepaalde openbaredienstverplichtingen opgelegd van de Vlaamse overheid:

  • ze moeten optreden als sociale leverancier voor huishoudelijke klanten die hun verbruiksfactuur niet kunnen betalen en door hun energieleverancier worden opgezegd
  • ze hebben als plicht het rationeel energiegebruik te bevorderen.
  • Distributienetbeheerders zijn actief op een welbepaald grondgebied. Klanten kunnen hun distributienetbeheerder dus niet vrij kiezen.

In Vlaanderen doen zeven distributienetbeheerders een beroep op Eandis om exploitatietaken uit te voeren op hun grondgebied. Zo strekt de dienstverlening van Eandis zich uit over het grondgebied van 239 steden en gemeenten.

Actief in jouw gemeente?

Op de kaartjes is aangegeven op welk grondgebied de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas actief zijn. Er is een kaart voor de distributie van elektriciteit en een kaart voor de distributie van aardgas. Zo kun je makkelijk terugvinden bij welke distributienetbeheerder jouw gemeente hoort voor elektriciteit en/of aardgas.

Elektriciteit

Aardgas